Gerritsen van Groningen

PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid verschaft u informatie met betrekking tot de verzameling, de verwerking, het gebruik en de geheimhouding van uw gegevens. Er wordt tevens uitgelegd welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gerritsen van Groningen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Gerritsen van Groningen B.V. Er zullen alleen persoonsgegevens worden verwerkt die minimaal nodig zijn om een overeenkomst/opdracht uit te kunnen voeren en om u een factuur te kunnen sturen. Gerritsen van Groningen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen 
BTW-nummer als de BTW wordt verlegd 

DOEL VAN DE VERWERKING

Gerritsen van Groningen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Gerritsen van Groningen B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Gerritsen van Groningen B.V.

BEVEILIGING

Gerritsen van Groningen B.V. neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

DELEN MET ANDEREN

Gerritsen van Groningen B.V. verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Heeft u een klacht over de wijze waarop Gerritsen van Groningen B.V. met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

Bus Gerritsen van Groningen B.V.

VRAGEN

Heeft u vragen over onze diensten of mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Direct contact opnemen

CONTACT

Gerritsen v. Groningen B.V.
Akkermansbeekweg 23
7061 ZA Terborg
Telefoon: +31 315 324 940
E-mail

BROCHURE

Wilt u meer informatie over ons bedrijf?
Download onze brochure
“50 jaar Achterhoeks vertrouwen”